Ingrid Kristiansen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Ingrid Kristiansen

Campus og fakultet: 

Porsgrunn, TNM

Studie: 

Maskiningeniør

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg har tidligere vært tillitsvalgt og trivdes godt med den jobben, og tok blant annet OFK1000. Jeg er nå nysgjerrig på hvordan ting fungerer høyere opp i systemet og synes at nemd for studentsaker høres interessant ut.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg egner meg til denne jobben da jeg er veldig opptatt av at ting blir gjort rettferdig og at lover og regler blir fulgt. Jeg jobber også godt i team.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart