Halima Sadia Khan

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Halima Sadia Khan

Campus og fakultet: 

Drammen usn

Studie: 

Barnehagelærer/pedagog

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille opp til valg fordi jeg ønsker å være der for de studentene som kanskje ikke får den rette hjelpen eller veiledingen i deres studentsaker. Jeg ønsker å vise at noen er der for dem og ikke lar dem føle alene. Sånn at de blir sett og hørt. Ikke minst deres problem eller sak blir verdsatt. Det er viktig at man skal føle seg anerkjent og få den rettferdigheten saken din krever.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg egner til dette valget fordi jeg kan lover og regeler. Har alltid hatt en stor interesse innenfor juss området. Jeg er en person som ønsker å være der og hjelpe andre mennesker i nød. Ønsker å vise at man bryr seg om den og ikke minst ser/hører de. Jeg er en person som bryr meg om andre mennesker og deres mentale helse. Fordi din mentale helse har en viktig rolle på hvordan du senere vil utvikle deg. Derfor er det viktig at man er der for hverandre. Jeg vil ikke at studenter som gar det vanskelig i noen studentsaker skal føle at de ikke har noe støtte og er alene. Hvor man ofte kan man gå rundt å tenke rundt på det. Øsnker at du som student skal ha noen å snakke med og ikke minst at jeg hjelper deg så godt jeg kan sånn at det blir rettferdigs for begge parter men at dine synspunkter og meninger er sentralt når man skal løse en studentsak.

 

Engelsk tekst:

I am suitable for this election because I know laws and regulations. Have always had a great interest in the area of ​​law. I am a person who wants to be there and help other people in need. Want to show that you care about it and not least that they see/hear. I am a person who cares about other people and their mental health. Because your mental health plays an important role in how you will later develop. That is why it is important that you are there for each other. I don't want students who find it difficult in some student affairs to feel that they have no support and are alone. How often can you walk around thinking about it. I want you as a student to have someone to talk to and not least that I help you as best I can so that it is fair for both parties but that your views and opinions are central when solving a student case.