Sara Halima Wang

Sara Halima Wang
Sara Halima Wang

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Sara Halima Habib Wang

Campus og fakultet: 

Bø, HIU, søker til Notodden, HIU

Studie: 

Kulturledelse, søker til Design i nye medier

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg for LIU fordi jeg er motivert til å arbeide for likestilling og mangfold ved USN. Studentgruppen ved USN er mangfoldig og jeg ønsker å bidra inn i arbeidet. Som kulturstudent og medlem av arbeidsutvalget i SDSN har jeg lært viktigheten av arbeide med mangfold på ulike arenaer og utvalget for likestilling og mangfold er en arena for dette ved USN som jeg lyst til å bidra inn i med min studentstemme.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg anser meg selv som egnet for dette vervet grunnet utdanningen min i kulturledelse og erfaringen min av å ha arbeidet i arbeidsutvalget i SDSN i ett år nå til sommeren.

 

Engelsk tekst:

I want to run for LIU because I am motivated to work for equality and diversity at USN. The student group at USN is diverse and I want to contribute to this work. As a culture student and member of the working committee at SDSN, I have learned the importance of working with diversity in various arenas and the committee for equality and diversity is an arena for this at USN that I would like to contribute to with my student voice. I consider myself suitable for this position due to my education in cultural management and my experience of having worked in the working committee in SDSN for one year now until the summer.