Rikke Sofie Kind

Rikke Sofie Kind
Rikke Sofie Kind

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Rikke Sofie Kind

Campus og fakultet: 

Drammen - HIU

Studie: 

Master of Science in Human Rights and Multiculturalism

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

jeg ønsker å stille fordi jeg er personlig engasjert for at alle studenter skal kunne ha en trygg studiehverdag. Dette skal gjelde for alle studenter både internasjonale, lokale og studenter som pendler. Jeg er svært motivert til å ta på meg vervet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg tror jeg kan egne meg til dette vervet fordi jeg har erfaring med å være student en liten stund nå. I tillegg har jeg vært på utveksling og forstått viktigheten av å kunne ha et godt og støttende nettverk på skolen som tar tak i studenters hverdag og læringsmiljø. Jeg er god til å lytte og tenker at det er en fordel å ha med seg til et slikt verv.

 

Engelsk tekst:

My name is Rikke, I am 23 years old and I am currently pursuing a master's in Human Rights and Multiculturalism at campus Drammen. I am personally committed to ensuring that all students are entitled to a safe academic environment. This commitment extends to all students, including international, local, and commuting students. I am highly motivated to take on this position. I believe I am suited for this role due to my experience as a student for a considerable time now. Additionally, having been on exchange, I understand the importance of having a strong and supportive network at the university which addresses students' daily lives and ensures a safe and healthy learning environment. I am a good listener, and I believe this skill is an advantage in fulfilling the responsibilities of this position.