Nils Herman Lien Håre

Nils Herman Lien Håre
Nils Herman Lien Håre

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å gjøre en innsats for å bedre hverdagen til studenter slik den er idag, men jeg har lyst til å gjøre det på en annen måte enn jeg har gjort tidligere. Derfor stiller jeg til et internt/organisatorisk organ denne gangen. Jeg har også et stort ønske om å forsette å være en del av organisasjonen, men ikke sette utdanningen min på vent. Samtidig som jeg også vil gjøre noe annet enn jeg har gjort tidligere. Det neste naturlige steget framover da er derfor kontrollkomitéen.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har vært i studentdemokratiet i 3 år nå og har sitti i 3 forskjellige verv. Velferdsansvarlig, organisatorisk ansvarlig og campusleder. Iløpet av disse 3 årene har jeg lært utrolig mye om SDSN. Både før og etter organisasjonsendringen. Jeg føler også jeg har veldig bra kontroll på reglementet og vedtektene hos SDSN, og at jeg derfor kan gjøre en god jobb i kontrolkomitéen.

Engelsk tekst:

I want to make an effort that each student at USN is happy as a student. I have however done this for 3 years in the campus council in different positions. Welfare officer, Deputy leader and campus leader. The next natural step for me is therefore the control committee. I have good knowledge about SDSN and how it works after my 3 years. Therefore I believe I will do a good job.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Bachelor i ingeniørfag, data

E-post: nilsarn98@hotmail.com