Laila Ahmad Alsalman

Laila Ahmad Alsalman
Laila Ahmad Alsalman

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Laila Ahmad Alsalman

Campus og fakultet: 

Drammen, HH

Studie: 

Statsvitenskap

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille meg til valg som kommunikasjonsansvarlig ved USN fordi jeg ønsker å skape en effektiv og engasjerende kommunikasjonsstrategi som styrer samholdet og forbindelsen mellom studentene og universitetet. Igjennom mine erfaringer for kommunikasjon, ønsker jeg å bidra til å fremme USNs verdier, øke synligheten til studentens stemmer og formidle viktige budskap på en klar og inspirerende måte. Ved å være en pålitelig pro mellom studentmassen og administrasjonen, ønsker jeg å skape et inkluderende miljø hvor alle studenter føler seg hørt og representert.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg ønsker å stille til valget som kommunikasjonsansvarlig ved USN fordi jeg er lidenskapelig opptatt av sosiale medier, kreativ dokumentasjon og effektiv informasjonsspredning. Med erfaring som tidligere tillitsvalgt ved videregående skole og som vara for statsvitenskapsstudentene, har jeg utviklet sterke kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide effektivt. Jeg ønsker å representere studentenes stemmer og bidra til et sterkt fellesskap ved universitetet.

 

Engelsk tekst:

Hey there! I'm Laila. I'm really excited, about running for the position of communications officer at USN as a science student. My main goal is to develop a communication strategy thats not effective but also keeps the students and the university connected and united. With my background in communication I aim to promote USNs values amplify the voices of our students and deliver messages in a way thats clear and inspiring. By acting as a link, between the student body and administration I hope to create an atmosphere where every student feels listened to and represented.

Hvor kan du stille til valg?