Kandidater til valgkomiteen

Valgkomiteen i studentdemokratiet har som hovedoppgave å intervjue og innstille på kandidater til verv i studentdemokratiet og til øvrige styrer, råd og utvalg ved USN og SSN. Komiteen består av seks studenter, hvorav en leder komiteen og har dobbeltstemme. Vervet er ettårig. Her er kandidatene: