Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina
Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Campus og fakultet: 

Vestfold, HIU

Studie: 

Grunnskolelærer 5-10

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Etter fire år engasjert i studentdemokratiet er jeg ikke helt klar for å gi slipp på organisasjonen. Jeg ønsker å stille til gjengvalg i kontrollkomiteen fordi jeg har hatt et svært spennende og lærerikt år, der jeg har kunnet bruke min kunnskap om styringsdokumenter og annet lovverk til organisasjonens beste. Jeg har trivdes i rollen som kontrollkomiteleder, og kan se for meg et år til med dette vervet. Jeg ønsker at organisasjonens politikk skal være noe alle studenter ved USN har kjennskap til, og kan stille seg bak - Da er det viktig at organisasjonens dokumenter samsvarer med universitetets og nasjonal politikk og lovver.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Etter fire år i SDSN har jeg nå virkelig fått innblikk og kunnskap om organisasjonens politikk og styringsdokumenter. Jeg har også noe jeg vil påstå er svært god kunnskap om SDSN som organisasjon. Etter dette siste året i kontrollkomiteen har jeg også fått mer kunnskap de ulike styringsdokumentene ikke bare innad i organisasjonen, men også universitetets og annet nasjonalt lovverk. Dette vil komme godt med ved eventuelle spørsmål til/om organisasjonen, dermed også inn i vervet som kontrollkomite. Jeg er engasjert og nysgjerrig, noe jeg tror vil komme godt med videre i vervet.

 

Engelsk tekst:

Hello! my name is Aurora, I´m 25 years old and I´m running for control committee of the student democracy in Southeastern-Norway. After four years in the student democracy, am I not ready to let go of the organisation. I´ve been a part of the control committee this year, and I´ve had an educational and exciting year. I see it usefull that after beeing in the student democracy for so long, I can use my knowledge and experience for the organisation´s very best. I want the organisation´s policy to be something that all students at USN are familiar with, and therefore its important that the organisation´s documents match the university´s and national policy and legistation.