Kandidater til kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har ansvar for at alt går riktig for seg i studentdemokratiet i forhold til gjeldene lover, vedtekter og øvrig styringsdokumenter. Vervet er ettårig og komiteen har tre medlemmer. Her er kandidatene: