Mike Nikolaj Mørch Hansen

Mike Nikolaj Mørch Hansen
Mike Nikolaj Mørch Hansen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Mike Nicolaj Mørch Hansen

Campus og fakultet: 

Vestfold, HS

Studie: 

Bachelor i Sykepleie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg har alltid vært politisk engasjert, vært tillitsvalgt for kull 2022 på første året, og ble satt som konstituerende studentrådsleder for fakultetet inntil dette valget. Nå har jeg smakt litt på oppgaven, og blitt kjent med ansvaret - og vet at dette er den riktige jobben for meg.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg er stemmen til de studentene, som ikke blir hørt. Jeg er sta, handlekraftig og gir meg ikke lett. Stem på meg, hvis du vil ha en engasjert sykepleierstudent, som gjør det som trengs for å sikre godt studiemiljø for alle studenter på fakultetet!

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart