Jakob Tislevold

Jakob Tislevold
Jakob Tislevold

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Jakob Tislevold

Campus og fakultet: 

Vestfold, helse og sosial vitenskap

Studie: 

Bachelor i Sykepleie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å være elevrådsleder for mitt fakultet helse og sosialvitenskap. Jeg brenner for studentenes læring og trivsel. Et fungerende elevråd som tar sakene på alvor gir studentene bedre muligheter. Jeg vil bidra til det organisatoriske slik at studenter og lærere får et konstruktivt samarbeid.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har vært en engasjert kulltillitsvalgt i et år og har allerede lært mye. Mitt engasjement og idealistiske tankegang bidrar til en kontinuerlig forbedring av studentenes hverdag. Jeg har en bachelor i ingeniørfag og erfaring både fra arbeidsliv og i mitt personlige liv der jeg er er nestleder i en familie på 6.

 

Engelsk tekst:

I make idealistic goals and will determined work for better student conditions. The bachelor in nursing at Campus Vestfold has a lot to work on with accesabillity and flexibility for students. I have some life-experience that suits with the leader position i apply for.