Viktoria Marie Trulsrud

Viktoria Marie Trulsrud
Viktoria Marie Trulsrud

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Viktoria Marie Trulsrud

Campus og fakultet: 

Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: 

Bachelor i sosiologi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg for å jobbe tett med studentrådet og fakultet for å bidra til å gjøre universitetet til et bedre sted for studentene i studiehverdagen

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Min erfaring som kulltillitsvalgt og mitt engasjement til å finne kreative løsninger gjør meg egnet til vervet

 

Engelsk tekst:

I want to work together with the class representatives and the faculty to help making the university a better place for students, and my experience as a class representative and my dedication to find creative solutions make me a good fit for the role.