Henriette Ryeng Davidsen

Henriette Ryeng Davidsen
Henriette Ryeng Davidsen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Henriette Ryeng Davidsen

Campus og fakultet: 

Vestfold, HH

Studie: 

Master i Samfunnsanalyse

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille som campusleder ved USN Vestfold med et genuint ønske om å skape et trivelig studiemiljø. Mitt fokus er å bidra til at studentene ikke bare trives, men også utfolder seg både akademisk og som individer. Gjennom proaktive tiltak håper jeg å være med på å finne løsninger som vil gjøre det mulig å oppnå disse målene ved universitetet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg mener at jeg er en velegnet kandidat for dette vervet av flere grunner. Min nåværende rolle i campusstyret har gitt meg inngående kjennskap til pågående saker i Vestfold, og jeg er derfor godt orientert om utfordringene og mulighetene som eksisterer på lokalnivå. Min nære kjennskap til USN som institusjon gir meg et solid fundament for å identifisere og utnytte potensialet for forbedringer. Med denne bakgrunnen og erfaringen føler jeg meg trygg på at jeg kan bidra positivt til rollen som campusleder.

 

Engelsk tekst:

I am thrilled to introduce myself as a candidate for the position of campus leader. My name is Henriette, and I am currently a member of the campus board, deeply involved in understanding and addressing the ongoing matters in Vestfold. Having experienced the dynamics of USN as an institution, I am passionate about fostering an environment where international students not only feel at home but also thrive academically. If elected, I am committed to working tirelessly to enhance your overall experience, ensuring that your time at USN is fulfilling both academically and personally. Your diverse perspectives and unique contributions are invaluable, and I am eager to collaborate with you to make our campus an even more vibrant and inclusive community.