Kandidater til campusleder

Campusleder er øverste tillitsvalgte og ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på studiestedet. Her er kandidatene: