Sara Halima Wang

Sara Halima Wang
Sara Halima Wang

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Sara Halima Habib Wang

Campus og fakultet: 

Bø, HIU, søker til Notodden, HIU

Studie: 

Kulturledelse, søker til Design nye medier

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Ønsker å stille for å kunne representere studentene ved Campus Notodden, og for å arbeide for at deres tanker og meninger blir hørt. Noe jeg ønsker å konkret arbeide videre med er inkludering og representasjonen for nettstudentene ved USN, deriblant campus Notodden. Jeg syns det viktig at alle studenter føler seg hørt og er stolte av å gå å USN.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg anser meg selv som egnet til dette vervet grunnet tidligere å ha vært en del av campusstyret i Bø. Søker meg nå til studier i Notodden og ønsker å være en del av campusstyret her. I tillegg har jeg til sommeren arbeidet med studentpolitikk i arbeidsutvalget til studentdemokratiet i ett år og kjenner organisasjonen godt.

 

Engelsk tekst:

I consider myself suitable for this position due to having previously been part of the campus board in Bø. I am now applying for studies in Notodden and want to be part of the campus board here. In addition, during the summer I worked with student politics in the working committee of the student democracy for a year and know the organization well. Wants to run to be able to represent the students at Campus Notodden, and to work to ensure that their thoughts and opinions are heard. Something I want to concretely work on further is inclusion and representation for the online students at USN, including the Notodden campus. I think it is important that all students feel heard and are proud to go to USN.