Rebekka Teisbekk

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Rebekka Teisbekk

Campus og fakultet: 

TNM Kongsberg

Studie: 

Elektronikkingeniør

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg som studentrådsleder fordi jeg vil følge opp og hjelpe kulltillitsvalgte i deres arbeid og støtte dem i saker de trenger hjelp med. Jeg mener at vervet som studentrådsleder er viktig og håper på å kunne bidra slik at studentene føler at sakene de bryr seg om blir tatt opp og at deres meninger blir hørt. Jeg ønsker også å bidra til et godt studentmiljø på campus og få frem det som er viktig for studentene. I tillegg ser jeg på rollen som studentrådsleder som en mulighet til å kunne utvikle meg personlig, få mer ledererfaring og lære nye ferdigheter. Jeg vet også av erfaring at selv om vervet innebærer mye ansvar er det også gøy, og det å bli kjent med nye mennesker og skape et godt samarbeid er også ting jeg synes er verdifullt.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg egner meg til vervet fordi jeg har erfaring fra tidligere som tillitsvalgt for klassen min og som studentrådsleder, og fordi jeg utnytter læringsmuligheter til å forbedre meg i det arbeidet jeg gjør. Som person tar jeg ansvar og er veldig engasjert. Jeg er også en person som bryr meg og har evnen til å lytte, og det er viktig for meg at alle føler seg hørt og at de blir tatt på alvor. Jeg er ikke redd for å snakke med andre mennesker eller ta opp ting, og samtidig er jeg opptatt av en åpen dialog og at andre skal føle seg komfortable med å snakke med meg om ting.

 

Engelsk tekst:

I want to run as student council leader because I want to support and help the class representatives in their work. It is also important for me to contribute towards a good student environment at campus and ensure that the students feel that things that matter to them are discussed and that their voices are heared. I have previously been a class representative for my class and student council leader and I therefore have past experience, and I always make use of learning possibilities to improve the work that I do. As a person I am engaged and motivated, and I take my responsibilities seriously. I also have the ability to listen and it is important for me that everyone feel that they are heared and that their opinions are listened to.