Kandidater til studentrådsleder TNM

Studentrådsleder er sammen med de andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på campus.