Erling Østmo

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Erling Østmo

Campus og fakultet: 

Kongsberg TNM

Studie: 

Produktutvikling Y-vei

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker dette vervet fordi jeg synes det er kjekt å ha noe å gjøre uten for skolen. Læringsmiljøannsvarlig er et verv jeg føler jeg kan utføre på en god måte.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg er egnet i dette vervet fordi jeg har sans for miljøet rundt meg og forstår forskjellen små endringer i miljø kan ha på læring. Jeg er også førsteårsstudent, og kommer til å være på Campus en stund, som gir meg mulighet til å følge utvikling over lengre tid.

 

Engelsk tekst:

(USN har mange internasjonale studenter: Skriv litt på engelsk om deg selv og ditt kandidatur)

I am applying for this position because I think it is nice to have something to do outside of school. Learning environment manager is a position I feel I can perform in a good way. I am suitable for this position because I have a sense of the environment around me and understand the difference small changes in the environment can have on learning. I am also a first-year student, and will be on campus for a while, which gives me the opportunity to follow developments over a longer period of time.