Kandidater til læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. Her er kandidatene: