Are Edward Lindbach Endre

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Are Edward Lindbach Endre

Campus og fakultet: 

Kongsberg, Handelshøyskolen

Studie: 

Økonomi og ledelse

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Ønsker at studenter skal bli hørt og ha et godt arbeidsmiljø.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg synes det er viktig at studentmassen er representert.

 

Engelsk tekst:

I wish for students to be heard and have good and safe work enviroment.