Julia Mislett Holten

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Julia Milsett Holten

Campus og fakultet: 

Campus Bø, Handelshøyskolen

Studie: 

Internasjonal markedsføring og reiseliv

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg vil engasjere meg i studenthverdagen, samt få mulighet til å lære mer om studentdemokratiet osv

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg studerer markedsføring og har noen bakgrunnskunnskaper, samtidig som at jeg er ivrig til å lære mer rundt dette området og er motivert til å jobbe med dette

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart