• Om oss
  • Valg
  • Hvorfor stille til valg i råd og utvalg på USN?

Hvorfor stille til valg i råd og utvalg på USN?

Visste du at DU kan stille til verv i Råd og utvalg? Studenter har lovpålagt rett til 20% representasjon i styrer, råd og utvalg ved USN. Disse vervene har enormt påvirkning på vår hverdag som studenter ved USN. Men vet du hvilken og hva disse vervene handler om? Kommunikasjonsansvarlige i campusstyrene har intervjuet de nåværende studentrepresentantene fra hvert verv for å gi DEG et glimt i hvordan det er å være en studentrepresentant!

Universitetsstyret

Kim Hellevammen

Kan du introdusere deg kort?
Jeg heter Kim-Andre Hellevammen og studerer Maskiningeniør ved campus Kongsberg.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?
Jeg har sittet som campusleder, nestleder i arbeidsutvalget samt studentleder og da ble dette en naturlig progresjon.

Hva gjør man i vervet?
I dette vervet så er man med å forme utdanningsinstitusjonen på det høyeste nivået. Man får være med å bidra i mange spennende saker samtidig som man lærer utrolig mye av mange erfarne mennesker.

Hva er det beste med vervet?
Det beste med vervet er at man får erfaring og innsyn i hvordan en stor offentlig institusjon fungerer på det høyeste nivået. Denne erfaringen gjør at man vokser veldig mye på kort tid.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?
Man påvirker avgjørelsene med å stille godt forberedt til møtene. Dette gjøres ved å lese saksdokumentene og sette seg godt inn i Universitetet sine vedtatte dokumenter.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?
Det mest uforventede med vervet var Corona tilpassingen og hvordan man fortsatt har de gode diskusjonene med et digitalt møte.

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet?
Jeg vil oppfordre alle som er glade i å lese dokumenter, strategiplaner samt å se på vedtekter om å stille til valg! Det er mye spennende saker og mennesker man møter i dette vervet som vil påvirke deg i mange år fremover.

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Per Anders Iversen

Kan du introdusere deg kort?
Jeg heter Per Anders, er 28 år og kommer fra Trondheim. Jeg går 3. år på grunnskolelærerutdanning 5-10 ved Campus Porsgrunn.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?
For å være ærlig, har jeg ikke noe særlig godt svar her. Jeg ble med først og fremst fordi jeg kjenner noen som satt i styret fra før av, og tenkte det kunne vært gøy å bli med.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?
Styret tar alle styremedlemmers synspunkter i betraktning når vi skal avgjøre ting.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?
At det var lett å sette seg inn i ting og hvordan SDSN fungerer.

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet?
Ettersom jeg ikke hadde noen voldsom motivasjon til å melde meg inn selv i utgangspunktet, blir det vanskelig for meg å gi noe godt svar på dette.

 

Skikkethetsnemnda

Erik Andre Ruud

Kan du introdusere deg kort?

Jeg heter Erik André! Er 26 år gammel og kommer fra Hallingdal. Jeg flyttet til Drammen i 2014 og gjennomførte først en bachelor i Statsvitenskap, og nå er jeg på fjerde året i en master i Grunnskolelærer. Jeg ser på meg selv som en engasjert student, og har vært en del av Studentsamfunnet i totalt fem år, og vært leder de to siste.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?

Jeg har alltid vært interessert i å engasjere meg ved siden av studiene, det handler litt om å bidra og lære. Når muligheten var der så liker jeg å ta sjansen og utfordre meg selv litt. Studier kan fort blir litt kjedelig og ensformig i lengden, så det er fint å ha noe ved siden av.

Hva gjør man i vervet?

I skikkethetsnemda vurderer vi hvorvidt en student er skikket eller ikke for det yrket de har valgt gjennom sin studie.

Hva er det beste med vervet?

Det beste med vervet er vel at du lærer veldig mye. Du lærer å inneha ansvar og viktigheten av et grundig arbeid. Her får du og masse erfaring med å jobbe sammen med andre og forstå både andre mennesker og prosesser.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?

I skikkethetsnemnda sitter det to studentrepresentanter, en fra fakultetet for helse- og sosialvitenskap og en fra fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap. Så i bunn og grunn er vi direkte knyttet til avgjørelser som blir tatt.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?

Hittil i min periode har vi kun hatt et møte, et introduksjonsmøte, så jeg har ikke mye å basere det på, og vet ikke helt hvordan det blir videre. Men det jeg kan trekke frem som mest uforventet er vel at det er mye mindre «skummelt» enn det høres ut som. Nemnda er satt sammen av veldig mange hyggelig mennesker, med ulike bakgrunner, og vi studentene får god oppfølging og støtte om vi lurer på noe. Det er et verv med mye ansvar, og store beslutninger, men med det teamet som er rundt deg er det mye mindre skummelt enn man først tenker.

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet?

For det første er det et veldig viktig verv, og et sted hvor det virkelig er bra å ha en studentstemme. Det er utrolig lærerikt å sitte med slike verv, og gøy å utfordre seg selv litt. Å sitte med et slikt verv er en god avkobling fra studiene, og gir deg en pause som fortsatt er relevant og lærerik. Min oppfordring til de som vurderer verv, er å bare hoppe i det! Utfordre deg selv litt rett og slett, for du får så mye igjen for det.

 

Klagenemnda

Poja Nedemian

Kan du introdusere deg kort?

Mitt navn er Poja Nademian og jeg er 23 år. Jeg går tredje året på forretningsjus og økonomi på USN ved campus Ringerike. 

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?

Jeg hadde litt ledig tid ved siden av studiene og hadde lyst til å engasjere meg på skolen. Gjennom studentdemokratiet fikk jeg informasjon om vervet og syntes det hørtes spennende og lærerikt ut. Jeg fikk lyst til å bistå i klagesaker og komme med mine tanker inn mot klagesakene. Jeg tenkte også at det ville være fint å kunne anvende det jeg hadde hatt litt om på studie, få reell erfaring med saksbehandling.

Hva gjør man i vervet?

Klagenemnda har møte ca. en gang i måneden. En uke i forveien får jeg tilsendt sakspapirene, leser gjennom dem og setter meg inn i de ulike sakene. På møtene sitter alle medlemmene sammen, møter studentene som har klagesaker og diskuterer oss deretter frem til en avgjørelse.

Møtene foregår på Bakkenteigen, Campus Vestfold, så jeg kan enten kjøre dit med egen bil eller ta kollektivt. Det er mulig å få dekket de utgiftene man har til reisen, slik at man ikke selv får en kostnad av å være med i vervet.

Hva er det beste med vervet?

Det beste med vervet er å føle at jeg bidrar i viktige avgjørelser for mine medstudenter på USN og at min stemme blir hørt når vi fatter vedtak. I tillegg får jeg god saksbehandlingserfaring i trygge omgivelser. De øvrige medlemmene av klagenemda er flinke og erfarne, og det er rom for å stille spørsmål.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?

På møtene går vi en runde slik at alle medlemmene kan komme med sine synspunkter på saken. På den måten får alle sagt sin mening og kan argumentere for hva/hvorfor man ser saken som man gjør. Som student er det relativt enkelt å sette seg inn i en annen students sko, for deretter å argumentere for sin mening dersom man f.eks. opplever vedtaket som for strengt og inngripende.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?

Jeg synes det mest utfordrende er å ikke la medfølelsen for studentene påvirke at avgjørelsen blir tatt på saklig grunnlag. Det kan være tøft og vondt når medstudenter f.eks utestenges på grunn av juks og man ser hvordan en feil avgjørelse får så store konsekvenser for dem – men det er juks og det kan vi ikke tillate på USN, det må være rettferdig for alle.

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet?

Hvis man har et par dager i løpet av en måned å avse ved siden av studie, tør å si det man mener og ønsker en rettferdig behandling av alle studentene på USN bør man stille til vervet. Det krever at man stiller opp på møtene, følger med og møter forberedt, men til gjengjeld er vervet givende rent personlig i tillegg til at det gir god arbeidserfaring!! Jeg er utrolig glad for at jeg har hatt muligheten til å sitte i vervet i to år, og hadde det ikke vært for at jeg er ferdig på USN til sommeren hadde jeg stilt igjen. Jeg håper min plass overtas av en person som kan sette av den tiden det krever og være med på å sørge for en god behandling av studentenes klagesaker.

 

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Karoline Bendigtsen

Kan du introdusere deg kort?

Jeg heter Karoline og er 22 år gammel. Jeg studerer bachelor i sykepleie og går tredje året. Jeg ble i år med i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) og er også med i campusstyret som kommunikasjonsansvarlig. Jeg var også i fjor læringsmiljøansvarlig i campusstyret og satt i Læringsmiljøutvalget.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?

Jeg hadde lyst til å påvirke utdanningskvaliteten. God kvalitet på studie er veldig viktig!

Hva gjør man i vervet og hva er det beste med vervet?

I UFU så jobber vi med å bedre utdanningskvaliteten på USN. Vi blant annet godkjenner nye studieplaner og gir anbefalinger om hvilke studier USN skal ha og ikke ha. Vi jobber for at alle studier skal ha høy kvalitet. Det beste med vervet er man får bidratt til god kvalitet på studiene og får god erfaring og kunnskap.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?

Man er med i strategiske og viktige beslutningsprosesser. Utvalget er sammensatt av studenter, fagpersoner og administrasjon. Man har møter flere ganger i semestret og diskuterer saker som er på agendaen. Jeg føler at man får gjør en forskjell og er med i påvirkningen i avgjørelser som blir tatt.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?

Jeg har nå vært på et møte, så har ikke sett mye uforventet, men det mest uventende med vervet er kanskje hvor mye man kan påvirke studieprogrammene. Jeg har sett hvor viktig UFU er.

Hvorfor bør man nominere seg i dette vervet?

Det er et veldig viktig verv som påvirker studiene mye. Hvis man ønsker å jobbe med kvalitet på studiene og ønsker å se forskjell i det man gjør, så vil jeg virkelig anbefale UFU. Man får god kunnskap om USN og nyttig erfaring å ta med videre.

 

Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU)

Andrea Andersen

Kan du introdusere deg kort?

Alder: godt voksen dame med barn i 16-18-20 års alderen. Studerer lærerutdannelse 1-7, som er en 5 årlig master utdannelse.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?

Jeg er opprinnelig ikke norsk, og er i tillegg transkjønnet, derfra min interesse i LIU.

Hva gjør man i vervet?

Vi har 2-3 møter i semesteret som varer i 1,5 time. For tiden ser vi på en flerårsplan til å fremme likestilling og inkludering på USN. Studenter som opplever diskriminering, kan ta kontakt med utvalget slik at vi kan se inn i problemstillingen og være behjelpelig med å få USN til å se på det og endre praksis.

Hva er det beste med vervet?

Det er å kunne være med i å legge det mer til rette for fremtidige studenter som tilhører en eller annen minoritet som jobber eller studerer ved USN.

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?

Ved å se kritisk på det vi snakker om fra et annet synspunkt og formidle mine synspunkter til de andre i utvalget. Sist var det ved å endre teksten i noen setninger som gjør at regelverket ikke lenger kan tolkes på en annen måte enn det som var tenkt da reglene ble lagt.

Hva er det som var (mest) uforventet med vervet?

At jeg ble valgt inn, men også at det var så få studenter som ønsket å stille til valg!

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet? 

Dersom man ønsker å gjøre en forskjell i hverdagen til studenter med minoritetsbakgrunn, er dette en god måte med å gjøre hverdagen av fremtidige studenter lettere. Det tar absolutt ikke mye tid!

 

Tilsettingsutvalget (TUF)

Shakil Masood

Kan du introdusere deg kort?
Jeg heter Shakil Masood, 23 år gammel. Jeg går 3 år elektro med fordypning i kybernetikk.

Hva engasjerte deg til å melde deg inn i vervet?
Det som engasjerte meg til å melde inn var å kunne oppleve ansettelsesprosessen hos universitetet, med tanke på hvordan det system fungere og kunne lære fra det.

Hva gjør man i vervet?
TUF har ansvar for saker vedrørende ansettelses forholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraffe for undervisnings og forskerstillinger.

Hva er det beste med vervet?
Det beste med vervet er muligheten for å være med ansettelsesprosessen. Jeg får sett gjennom alle slag kandidater og får være med å bestemme hvem som skal ble ansatt. 

Hvordan er du med og påvirker avgjørelsene som blir tatt?
Vi har møte en gang hver måned, der jeg er med å bidra til å stemme på saker som skal godkjennes, utenom det så får vi også lista over kandidater som er aktuell for jobben som er blitt gitt ut, der bestemmer om kandidaten passer til jobben. 

Hvorfor bør man nominere seg inn i dette vervet?
Man får erfaring fra offentlig statlige ansettelsesprosesser, får være med å bestemme hvem som skal bli ansatt. Du blir også bedre kjent med USN ansatte. Det ser veldig bra ut på CV.

 

Ønsker du å lese mer om vervene ved råd og utvalg, klikk på linken: https://www.sdsn.no/valg/styrer-rad-og-utvalg-pa-usn-med-studentrepresentanter/

Om Studentvalget 2021:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2021 er dette 6. januar – 3. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2021 er dette 10. februar – 24. februar.

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 1. mars.


Valg i semestermøte finner sted 19 - 21. mars.

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv