Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen

Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen
Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes hverdag og vil at de skal ha et best mulig studieløp.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er engasjert, inkluderende og ønsker at alle skal ha mulighet til å delta i undervisning og sosiale aktiviteter.

Campus og fakultet: Rauland, HIU

Studie: Folkemusikk

E-post: emblawic@online.no