Mia Elise Raaen

Mia Elise Raaen
Mia Elise Raaen

Campus og fakultet: Vestfold, HiU

Studie: Grunnskolelærer 5.-10.trinn

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg ønsker å stille til valg i kontrollkomiteen fordi jeg har mye erfaring fra organisasjonsarbeid. Ettersom neste periode er mitt siste studieår ønsker jeg å hovedsaklig fokusere på studiene, men jeg føler meg fremdeles ikke helt ferdig med Studentdemokratiet. Og jeg både tror og ønsker at jeg kan bidra inn mot semestermøtene i perioden 23/24.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Jeg har lang erfaring innen for organisasjoner og ulike verv; - Pedagogstudentene i Drammen som nestleder fra 2019 - 2021 - Studentdemokratiet i Drammen som kulltillisvalgt i 2019 og fungerende campusleder i 2021 - Studentdemokratiets arbeidsutvalg 22/23 som organisatorisk nestleder. I tillegg har jeg engasjert meg siden ungdomsskolen og har vært med på uttalige mange årsmøter, landsmøter, generalforsamlinger, ting og semestermøter hvor vedtekter har blitt diskutert, revidert og brutt. Grunnet min stilling i Studentdemokratiet i dag har jeg også vært med på å utarbeide de nye vedtektene som ble vedtatt Semestermøte 1 høsten 2022. Dette gjør at jeg har god innsikt i gjeldene vedtekter for kommende periode allerede nå.