Evy Helene Brynhildsen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Evy Helene Brynildsen

Campus og fakultet: 

Drammen, HIU

Studie: 

Human Rights and Multiculturalism

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Hei!

Jeg heter Evy og ønsker å stille til valg som nestleder i campusstyret. Jeg er opptatt av at våre stemmer som studenter skal bli hørt og representert gjennom hele studieforløpet. Jeg ønsker å være lyttende og fungere som en talsperson i valg som angår oss, slik at våre behov blir fremmet og hørt. Jeg brenner spesielt for studentforeninger og linjeforeninger, hvor studenter bruker deres engasjement for å fremme deres interesser og hjertesaker, noe en nestleder har ansvar for.

 

Hvorfor egner du deg til dette vervet?

Jeg har allerede vært studentrådsleder for HIU Drammen, som har gitt meg god innsikt i hvordan slike verv fungerer. Jeg studerer selv master i menneskerettigheter, og har derfor god erfaring og innsikt i studenters rettigheter. Videre har en bachelor i barnevern og bred erfaring innen grunnskole og barnevern, noe som har gitt meg mange gode erfaringer med samarbeid og for å finne gode løsninger i utfordrende situasjoner. Som person anser jeg meg som engasjert, noe et slik verv er avhengig av.

Jeg håper dere vil vurdere å stemme på meg, slik at jeg kan bidra i campusstyret for å gjøre campus til et bedre sted for oss studenter!

 

Engelsk:

Hi!

My name is Evy, and I am running for the position of vice president of the campus council. I am passionate about ensuring that our voices as students are heard and represented throughout our academic journey. I aim to be attentive and serve as a spokesperson in decisions that affect us, so that our needs are advocated for and acknowledged. As a master's

student in human rights, I have experience and insight into students' rights. I served as the student council leader for HIU last semester, which has provided me with an understanding of how such positions work. I am particularly passionate about student organizations and associations, where students use their engagement to promote their interests and causes, something a vice president is responsible for.

Please consider voting for me so that I can contribute to the campus council and make campus a better place for us students!