Amal Mohammed Tareq Sabbagh

Amal Mohammed Tareq Sabbagh
Amal Mohammed Tareq Sabbagh

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Amal Mohammed Tareq Sabbagh

Campus og fakultet: 

Drammen, HH

Studie: 

Statsvitenskap

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å bli Læringsmiljøansvarlig ved USN fordi jeg er lidenskapelig opptatt av å skape et inkluderende og støttende læringsmiljø. Målet mitt er å representere deres behov og stemmer på en god måte. Jeg tror på hvor viktig et positivt læringsmiljø er for vår trivsel, læring og suksess som studenter. Derfor ser jeg på rollen som Læringsmiljøansvarlig som en flott sjanse til å jobbe aktivt med å gjøre læringsmiljøet bedre på campusene Drammen. Ved hjelp av dere jeg er klar til å samarbeide med både studenter, fagansatte og administrasjonen for å gjøre USN til et enda bedre sted å studere. Ved å stille til valg som Læringsmiljøansvarlig ved USN, ønsker jeg å være en positiv kraft for forandring og bidra til å skape et læringsmiljø som virkelig fremmer trivsel, læring og personlig utvikling for oss alle. Jeg ser frem til å kunne gjøre en positiv forskjell for dere, mine medstudenter.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg mener at jeg er egnet for vervet som Læringsmiljøansvarlig ved USN av flere grunner. Selv om jeg har begrenset erfaring, er jeg åpen for å lære mer og utvikle meg i rollen. Min ekte lidenskap for å skape et inkluderende læringsmiljø, sammen med min vilje til å utvide mine kunnskaper og ferdigheter, gjør meg til en verdifull kandidat. Min motivasjon kommer fra ønsket om å se alle studenter skal trives og lykkes, og jeg er klar til å ta initiativ og bidra til å gjøre campus Drammen til et enda bedre sted å studere.

 

Engelsk tekst:

Hello, my name is Amal and I am a first-year political science student. I want to nominate myself for the position of Director of Educational Environment at USN because I am passionate about creating a comprehensive and supportive educational environment. My goal is to represent the needs and voices of students well. I believe how important a positive learning environment is to our well-being, learning, and success as students. Therefore, I see the role of Learning Environment Manager as a great opportunity to actively work to improve the learning environment on the University of Drammen campus. With your help, I am willing to collaborate with students, faculty, and administration to make USN a better place to study. By running for election as a Learning Environment Officer at USN, I want to be a positive force for change and contribute to creating a learning environment that truly promotes well-being, learning, and personal development for all of us. I look forward to being able to make a positive difference for you, my fellow students