Kandidater til studentleder

Studentleder er den øverste tillitsvalgte ved USN og representerer samtlige studenter og skal fremme SDSN sin politikk internt på USN og eksternt regionalt og nasjonalt. Studentleder har det overordnede ansvaret for Studentdemokratiet, politisk og økonomisk. Her er kandidatene: