Sara Halima Habib Wang

Sara Wang
Sara Wang

Campus og fakultet: Campus Bø og Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Studie: Kulturledelse

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg ønsker å stille til valg som organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget, fordi det er en stilling som inkluderer arbeid som er spennende, der jeg får mulighet til å være til tjeneste for studentene på USN enda mer enn det jeg gjør i dag. Det å kunne være der for andre studenter gjennom AU, virker som ett ansvar som jeg hadde gledet meg over. I tillegg er jeg veldig opptatt av kommunikasjon, og ikke minst god, åpen og presis kommunikasjon er noe jeg brenner for. Om jeg i denne stillingen får mulighet til å være med å fornye, arbeide og videreutvikle det arbeidet som organisasjonen allerede gjøre i dag, hadde jeg sett på det som meget gunstig og en utfordring jeg ville tatt med ett smil om munnen.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: På bakgrunn av følgende erfaringer ser jeg på meg selv som en god kandidat for denne stillingen: - Utdannet Mediegrafiker - 0,5 år som Markedsassistent ved Kroa i Bø - 1,5 år som Markedsansvarlig ved Kroa i Bø - Er per nå leder for fotogruppen ved Kroa i Bø - Er per nå kommunikasjonsansvarlig ved Campusstyre på Campus Bø. Har gjennom de siste årene på bachelor studiet Kulturledelse fått relevante kunnskaper, tilnærminger og økt kjennskap til kompetanse som angår kulturfeltet og ledelse.

Engelsk tekst: I want to stand for election as organizational vice-chairman of the Work Committee, because it is a position that seems to include work that is exciting, where I will have the opportunity to serve the students at USN even more than what I am doing today. Being able to be there for other students through AU seems like a responsibility that I will happily take on. In addition, I am very keen on communication, and not least good, open and precise communication is something I am passionate about. If in this position I get the opportunity to be involved in renewing, working on and further developing the work that the organization already does today, I would have seen it as very beneficial and a challenge I would have accepted with a smile on my face.