Kandidater til Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og er leder og nestleders hovedbeskjeftigelse i perioden de sitter.

Verv Navn
Studentleder Harald Sebastian Bolstad Evensen
Organisatorisk nesteleder Sara Halima Habib Wang
Politisk nestleder Karen Fossheim