• Om oss
  • Valg
  • Dette er kandidatene til studentvalget 2021!

Dette er kandidatene til studentvalget 2021!

Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!
Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!

Her kan du lese om kandidatene som stiller til valg: Stemmesidene åpner 10. februar.

Dette er kandidater til Campusstyrene:

Campusstyret i Bø  
Verv Navn
Campusleder

Vebjørn Kydland

Shangar Ghaffari

Nestleder Emilie Aae Gjermstad
Studentrådsleder HIU Hyndla Anais Aira
Studentrådsleder TNM Kristian Width
   
Campusstyret i Drammen  
Verv Navn
Nestleder

Zainab Moubarez

Rose Jahanfarah

Kommunikasjonsansvarlig Zainab Moubarez
Læringsmiljøansvarlig Zainab Moubarez
Studentrådsleder HIU

Elise Slyngstadli

Even Haug

   
Campusstyret i Kongsberg  
Campusleder

Sandra Benedicte Taftø Stoltz

Frida Fossedal

Nestleder

Johannes Svendsen Aasen

Ida Victoria Reinskou

Læringsmiljøansvarlig

Hamza Sabahadeen

Hans Tore Hatlestad Nygaard

Linda Marie Morseth

Kommunikasjonsansvarlig

Muhamad Nabaz Kanabi

Eskild Dybwad Svennungsen

Studentrådsleder HS Pernille Øie
Studentrådsleder TNM

Ida Victoria Reinskou

Hannes Weigel

Ruben Sørensen

Studentrådsleder HH Gaith Moustafa Said
   
Campusstyret i Notodden  
Verv Navn
Campusleder Tina Tufte Holtsdalen
Nestleder Einar Andreas Egge
Studentrådsleder HIU John Olav Holte
Læringsmiljøansvarlig

John Olav Holte

Thea Opseth

Kommunikasjonsansvarlig Einar Andreas Egge
   
Campusstyret i Porsgrunn  
Verv Navn
Campusleder Tommy Brask Jensen
Nestleder Kamilla Mathea Mogstad

Læringsmiljøansvarlig

Per Anders Solheim Iversen

Kommunikasjonsansvarlig

Sindre Dahl Hovdejord

Studentrådsleder HS Linn Hetland
Studentrådsleder HIU Julie Nordaune Johnsen
Studentrådsleder TNM

Aleksander Flaktveit

   
Campusstyret i Rauland  
Verv Navn
Campusleder William Michael Anthony Riedlinger
Nestleder Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen
   
Campusstyret i Ringerike  
Verv Navn
Campusleder

Torjus Berg Kirkemoen

Tirosh Jalod Amin

Nestleder

Avinash Balashankar

Sarugan Sivalinganathan

Emily Mensah

Læringsmiljøansvarlig

Shokoufeh Soltani

Nora Tysse Stenkjær

Runar Eknes Paulsen

Kommunikasjonsansvarlig

Mariza Mitrushi

Ane Klepsvik Aune

Studentrådsleder HH Vilde Lunde
   
Campusstyret i Vestfold  
Verv Navn
Campusleder Victor Grunde Simonsen
Nestleder

Andre Fritzøe

Christina Mile

Kommunikasjonsansvarlig

Hans Christian Eftedal Kartschall

Britt Sonja Moen Helgesen

Læringsmiljøansvarlig

Rikke Sofie Reine

Christoffer Henrik-André Frost Steinhaug

Christina Mile

Studentrådsleder HH

Joakim Løveseter Pettersen

Harald Sebastian Bolstad Evensen

Studentrådsleder HIU

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina

Martine Hansen Skogstad

Studentrådsleder TNM
Ole Johan Førde Bondahl
Studentrådsleder HS Regine Hammeren Starup

 

Dette er kandidater til råd og utvalg ved USN:

Verv Navn
Skikkethetsnemnda, HS  Tommy Brask Jensen

Skikkethetsnemnda, HIU

Gabriella Vasiliki De Guise Sa Mastoris

Mari Telise Nilsen

Klagenemnda, kvinne

Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Jenny Larsen Terjesen

Klagenemnda, mann

Ivar Andrè Knutsen

Tirosh Jalod Amin

Sarugan Sivalinganathan

Chalak Kadri

Runar Eknes Paulsen

Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU), kvinne

Andrea Andersen

Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Gabriella Vasiliki De Guise Sa Mastoris

Tilsettingsutvalget  

Artur Aleksander Czapka

Guri Rebecca Nilsen

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HH Zainab Moubarez
Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HIU Tina Tufte Holtsdalen
Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HS Karoline Lie


Kandidater til USN sitt styre

Verv Navn
USN styret, kvinne

Kamilla Mathea Mogstad

Karoline Lie

Yngvild Kristensen

Tina Tufte Holtsdalen

USN styret, mann

Chalak Kadri

Artur Aleksander Czapka

Tommy Brask Jensen


Kandidater til USN valgstyre:

Verv Navn
USNs valgstyre, kvinne Gabriella Vasiliki De Guise Sa Mastoris

 

Dette er kandidater til Arbeidsutvalget:

Verv Navn
Studentleder

Tina Tufte Holtsdalen

Victor Grunde Simonsen

Organisatorisk nesteleder

Victor Grunde Simonsen

Tina Tufte Holtsdalen

Politisk nestleder

Artur Aleksander Czapka

Andre Fritzøe

Tina Tufte Holtsdalen


Detter er kandidater til valgkomite og kontrollkomite:

Verv Navn
Vagkomite Even Haug
Kontrollkomite

Nils Herman Lien Håre

Skye Ing Nautsvoll


Disse er kandidater til Studentsamskipnadens styre:

Verv Navn
SSN

Håvar Bettum

Hyndla Anais Aira

Reidar Emil Skoglund-Jørgensen


Semestermøtet vil foreta valg av vara til Arbeidsutvalget, Valgkomite, Kontrollkomite og SSN i valgmøtet 19-21.mars. Det vil være anledning til å fremme nye kandidater i møtet.

 

Du finner også  kandidatene i margen til høyre. Dersom du bruker en mobilenhet finner du kandidatene ved å bruke pilene i menyen øverst til venstre på siden. Meny-Her er kandidatene-velg campus. Bruk pilene for å navigere siden.

 

Valgmeny i teksten.

 

 

Meny valg

Om Studentvalget 2021:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2021 er dette 6. januar – 3. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2021 er dette 10. februar – 24. februar.

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 1. mars.


Valg i semestermøte finner sted 19 - 21. mars.

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv