Studentombudet

Nestleder Karoline Lie og studentombud Cecilie Jurgens. FOTO

Studentombudet er en nøytral person som er ansatt på Universitetet i Sørøst - Norge og skal bistå studenter i saker og problemer som oppstår i forbindelse med studiesituasjonen.


Hjelp fra Studentombudet er gratis og uforpliktende. Studentombudet har taushetsplikt og saken din vil ikke bli tatt opp med andre med mindre du selv ønsker det.

Studentombudet er opptatt av at studentsaker får en forsvarlig og korrekt saksbehandling, at studenter skal føle at de blir hørt og at prosesser oppleves rettferdig. Rett skal være rett!

Når bør du gå til Studentombudet?

  • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med studiesituasjonen (opptak, eksamen, praksis, skikkethetsvurdering, læringsmiljø, saksbehandling, personvern, m.m.)
  • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen ved universitetet
  • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din type sak eller trenger hjelp i forbindelse med innsending av klage eller en pågående klagesak
  • Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller alternativer som er tilgjengelige
  • Hvis du føler at en prosedyre eller praksis ved USN ikke blir fulgt på riktig måte

 

Nettsider: Studentombudet

 

Studentombudet:
948 15 903
35 57 53 96
Send e-post