• Om oss»
  • Studenter i styrer, råd og utvalg

Studenter i styrer, råd og utvalg

Studentene er representert i en rekke råd og utvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge. I følge universitets- og høyskoleloven skal studentene ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Studentene skal også være representert i styret til Studentsamskipnaden. Dersom de ønsker det, kan studentene velge å ha flertall av stemmene i studentsamskipnadsstyret.

Studentrepresentanter 2018-2019:

Universitetsstyret

Vegard Nilsen e-post Mob: 456 89 948
Tora Berg Hatlestad e-post Mob: 469 32 966

Klagenemnda

Mohammed Nasser e-post
Camilla Rønnevik e-post

Skikkethetsnemnda

Charlotte Jacobsen e-post
Ledig verv  

Likestillings- og inkluderingsutvalget

Anna Run Kristjansdottir e-post
Ledig verv  

Tilsettingsutvalget

Daniel Loddengaard Meyer e-post

Læringsmiljøutvalget

Kim Hellevammen e-post
Stian Brekke e-post
Herborg Maria Børve Rasmussen e-post
Thuy Duong Tran e-post

Utvalg for utdanningskvalitet

Camilla Rønnevik e-post
Thuy Duong Tran e-post

Styret i Studentsamskipnaden

Lena Fløtterud e-post
Line Hjørungnes Jacobsen e-post
Malin Helen Kleppe e-post
Erlend Blom e-post
William Håkestad e-post