• Forsiden»
  • Studenter har rett til et sted å bo

Studenter har rett til et sted å bo

Victor Simonsen FOTO

Studentleder Victor Simonsen er bekymret for mangelen på studentboliger.


I disse dager går studenter rundt med bekymringer angående sin bosituasjon. Studenter møter mange stressmomenter gjennom studietiden sin, to av disse er knyttet til nettopp økonomi og bolig. Vi er helt avhengig av å ha en forutsigbar boligsituasjon, både for økonomien og for å redusere frafall fra studier. 

Over de siste årene har antall studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge økt, noe som også øker behovet for studentboliger. Derfor må Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) styrke sitt boligtilbud for å møte dette behovet. Studentdemokratiet mener at SSN, USN, og vertskommuner må prioritere, og samarbeide om utbygging slik at vi kan nå det nasjonale målet om 20% dekningsgrad. 

Studentboligundersøkelsen 2021 viser at tallene på dekningsgraden går riktig vei, men det er fortsatt en lang vei for å nå det nasjonale målet på 20%. I 2019 var dekningsgraden ved SSN 12,2%, mens i år er den på 14,03%. Det betyr at i løpet av to år har dekningsgraden kun steget med 1,83%.  
Ved USN sine campuser er det kun Bø som har en dekningsgrad på over 20% med 28,68%. Ser vi bort i fra Campus Bø betyr det at de resterende 7 Campusene mangler til sammen ca. 1252,35 hybelenheter. 

Studentdemokratiet finner mangelen på studentboliger urovekkende, da det er en venteliste på 591 studenter (05.08.21), som kan bli tvunget til å se etter alternative løsninger.  

Nå må det jobbes for å komme over kravet på 20%. Studentboliger skal være et trygt, sosialt og inkluderende sted å bo i. Det er også helt vesentlig at studenter har en forutsigbarhet i økonomi. En forutsigbar og bærekraftig boligpolitikk gjør at studenten kan slippe noen bekymringer, og konsentrere seg om det de skal; nemlig å studere.