Studentforeninger på Ringerike

Campusstyre på Ringerike ønsker at du skal engasjere deg i ulike aktiviteter.
Campusstyre på Ringerike ønsker at du skal engasjere deg i ulike aktiviteter.

Som student ved USN Ringerike har du mange muligheter til engasjere deg i ulike aktiviteter.


På Ringerike har du mange muligheter til å være aktiv. Det er mange aktive linjeforeninger, en stor gymsal, studentpolitikk og egen forening for internasjonale studenter. 

 

Aktiviteter gymsal
Fotball

Samfunnet i Ringerike sin facebookside 


 

Linjeforeninger:

IT linjeforening
Økonomi linjeforening  

Markedsføring linjeforening 

Jus linjeforening

 


USN studenter Ringerike

SSN
ISU (International Students Union of Norway)