Ønsker å bygge studentboliger i Ringerike

Det er ikke laget tegninger til studentboliger på campus Ringerike enda, men de blir i massivtre, her avbildet ved studentboligene i Kongsberg
Det er ikke laget tegninger til studentboliger på campus Ringerike enda, men de blir i massivtre, her avbildet ved studentboligene i Kongsberg

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) har søkt om støtte til å bygge 164 nye studentboliger på Ringerike, byggestart kan skje allerede i 2020.

– Både vi og Ringerike kommune er interessert i å få fortgang i planene om nye studentboliger, vi har et ønske om byggestart allerede i år, sier Hans Erik Stormoen, administrerende direktør i SSN på nettsiden til SSN.

250 studentboliger i Porsgrunn og 20 nye boliger på Rauland har forventet byggestart i 2021.

– Vi bygger boliger i massivtre med passivhusstandard. Dette er en miljøvennlig måte å bygge på, og det gir et godt inneklima. Miljøfokuset er viktig for oss når vi bygger, og vi vet at studentene også er opptatt av det, sier Stormoen

Det er tidlig i prosessen og det er verken bestemt beliggenhet eller laget tegninger enda.Vi har et prinsipp om å bygge på campus, så det vil antakelig skje i dette tilfellet også. Ved å bygge campusnært reduseres også biltrafikken betraktelig, sammenlignet med om vi skulle bygget lenger unna campus. Vi legger ikke opp til parkering for hele bygget, men det blir antakelig noen få parkeringsplasser som kan leies i kjelleren sier Heidi Pettersen, som er rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt i SSN.

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2.475 studentboliger, opplyser Kunnskapsdepartementet. I år er det satt av penger til 2.200 studentboliger.Husbanken skal vurdere om søknadene oppfyller kravene for å få tilsagn om støtte i 2020. Kunnskapsdepartementet bestemmer hvem som får penger, og det blir trolig avklart i løpet av februar.