Studentdemokratiet i Porsgrunn inviterer politikerne på besøk

Politisk stand på Campus Porsgrunn
Politisk stand på Campus Porsgrunn

Campusleder i Porsgrunn Josefine Lamø og studentrådsleder for helse- og sosialavdelingen (HS) Magnus Gravdal inviterte politisk tilstedeværelse på USN Campus Porsgrunn i forkant av valget.

Før politikerne ankom campus hadde campusleder Josefine Lamø gitt klar beskjed til de politiske partiene i media:

"Politikerne må være mer på banen, og ytterligere synliggjøre universitetets betydning for byen“, sier campuslederen til Porsgrunns Dagblad.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt og Grønn ungdom takket ja til innbydelsen. De stilte opp på stand for å svare på studentenes spørsmål og møte studentene.

Campusleder Josefine Lamø mener Porsgrunn har mer og gå på som studentby:

"Studentdemokratiet, USN, Studentsamskipnaden og kommunen samarbeider, men det er langt fra godt nok“, sier studentene.

Josefine og Magnus mener at det er et godt samarbeid med Herøya, industritoppen og at det er generelt stort fokus på studieretningene rettet mot industrien.

Derimot er fokuset på helse- og sosialutdanningen er savnet. 

Fastlegeseier for studentene

Studentdemokratiet har lykkes på den politiske fronten tidligere og har blantannet greid  og få gjennom en fastlegeordning med kommunen. Nå er det lettere for alle studenter å oppsøke lege, et tilbud som også omfatter internasjonale studenter. 

Campusleder Josefine Lamø og Magnus Gravdal ønsker at studentene skal trives i Porsgrunn, og det er det de jobber for hver dag. Nå gjelder det og få politikerne på laget.

Du kan lese hele saken i Porsgrunns Dagblad her.