Studentforeninger på Kongsberg

Trimius
Erlend Blom i studentidrettslaget Trimius

Som student ved HSN Kongsberg har du mange muligheter til engasjere deg i ulike aktiviteter.