Hils på det nye campusstyret i Kongsberg 

Det nye campusstyret i Kongsberg

Et nytt studieår betyr et nytt campusstyre. Her kan du bli litt bedre kjent med oss.

Frida Fossedal FOTO

Campusleder, Frida Fossedal

Hei! Eg heiter Frida, er 22 år gammal og studerer optometri. Eg er campusleder her på campus Kongsberg, og har mange spennande oppgaver. Viktigast av alt er eg ansvarlig for resten av styret, og skal veilede dei gjennom verva sine og ta videre saker fra kulltillitsvalgte med resten av studentdemokratiet. Gjennom det her året håpa eg at vi i campusstyret kan bidra til en bedre studiekvardag her på Krona.

Victoria Reinskou FOTO
Nestleder, Victoria Reinskou

Hei! Jeg heter Victoria (22 år), har nettopp startet mitt andre år på kybernetikk og er valgt som nestleder i campusstyret på USN campus Kongsberg. En av hovedoppgavene mine i styret er blant annet å jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre. Dette gleder jeg meg mye til, så håper jeg vi sees på campus.

Pernille Øie FOTO

Studentrådsleder for HS, Pernille Øie

Hei, æ hete Pernille og 22-år og studere bachelor i optometri. Æ skal være studentrådsleder for helse og sosialvitenskaplige fag. Min rolle e å veilede tillitsvalgte.

Gaith Said FOTO

Studentrådsleder for HH, Gaith Said

Hei, jeg heter Gaith, er 22 år gammel kommer fra Drammen og studerer 2 året i økonomi og Ledelse. Jeg er studentrådsleder for handelshøyskolen ved campus Kongsberg som vil si at jeg er en medlem av campusstyret. Noen av mine oppgaver er å ha ansvar for opplæring, og oppfølging av klassetillitsvalgte. Jeg skal også fremme viktig saker fra studentrådsmøtene til fakultet og campusstyret.

Ruben Sørensen FOTO

Studentrådsleder for TNM, Ruben Sørensen

Hei! Jeg heter Ruben, er 23 år gammel og studerer andre året på dataingeniør. Jeg er studentrådsleder for fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag på campus Kongsberg. Mine oppgaver består blant annet av å følge opp de kulltillitsvalgte ved fakultetet og fungere som et bindeledd mellom dem og resten av studentdemokratiet.

Eskild Svennungsen FOTO

Kommunikasjonsansvarlig, Eskild Svennungsen.

Hei! Jeg heter Eskild, er 22 år gammel og kommer fra Sandefjord. Jeg studerer andre året på dataingeniør. Jeg er kommunikasjons ansvarlig i student demokratiet på campus Kongsberg, og med det kommer mange morsomme oppgaver. Blant annet styrer jeg sosiale medier og sørger for å promotere alle de kule aktivitetene/konkurransene vi arrangerer.

Han T N Nygaard FOTO

Læringsmiljøansvarlig, Hans T N Nygaard

Hei, Mitt navn er Hans T H Nygaard og jeg studerer økonomi og ledelse og er læringsmiljøansvarlig på USN Kongsberg.

Som læringsmiljøansvarligs har jeg et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. jeg er også et medlem av læringsmiljøutvalget ved USN. Som læringsmiljøansvarlig er det min jobb og gå igjennom saker som påvirker helse, trivsel og læringsmiljø og utføre best mulig løsning. For campus Kongsberg så er jeg kontakten inn for læringsmiljøutvalget.

Jeg skal også ha et fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN