Bli kjent med oss i campusstyre Kongsberg

Campusstyre Kongsberg

Her kan du bli bedre kjent med Campusstyre Kongsberg

Vi i Campusstyret Kongsberg skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar deres interesser på en god måte. Campusstyret skal fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN. Campusstyret i Kongsberg er med å vedtar lokale handlingsplaner og budsjetteringer.

Videre i artikkelen skal Campusstyret Kongsberg snakke litt om hvem vi er og hver oss selv skal få presentere seg. Vi skal gå litt inn i hva vi jobber med.

 

Campusleder- Michelle

Michelle Paulsen

 

Hei, jeg heter Michelle, er 26 år gammel og studerer dataingeniør. Jeg er campusleder her på Universitetet i Kongsberg og har en rekke spennende oppgaver som følger vervet. Jeg har ansvar for å løfte de aktuelle sakene fra studentene på campus og til universitetet, lede resten av campusstyret og representere studentene videre til Ledergruppen.

Sammen med mitt campusstyre ønsker jeg å gjøre studenthverdagen her på Krona, enda litt bedre.

 

Kommunikasjonsansvarlig- Abdirisak Hussein

Abdirisak Hussein

 

Jeg heter Abdirisak Hussein, er 22 år gammel og kommer fra Lillehammer. jeg studere økonomi og ledelse ved campus Kongsberg. Fritiden liker jeg å spille fotball og trener styrke. Som kommunikasjonsansvarlig er oppgaven min å holde båndet mellom studentene og campusstyret tettere sammen. Jeg har ansvar for alt vi legger ut på SoMe og arrangementer, møter og studentlivet på campus. Viktigste oppgaven jeg har er profilering av valg.

 

Studentrådsleder for HH - Wiktoria Akar

Wiktoria Akar

 

Jeg heter Wiktoria, er 20 år gammel og kommer fra Ålesund. Jeg studerer Økonomi og Ledelse hvor jeg går mitt 2. år. Jeg er studentrådsleder for handelshøyskolen ved campus Kongsberg. Det vil si at jeg er medlem av campusstyret. Noen av mine oppgaver er å ha ansvar for opplæring men også oppfølging av klassetillitsvalgte. Jeg skal også fremme saker fra studentrådsmøtene til fakultet og campusstyret

 

 

Studentrådsleder for HS – Frida Fossedal

Frida Fossedal

Heiter Frida Fossedal, er 21 år og studerer på andre året optometri. Min oppgave i campusstyret er å være en leder for alle tillitsvalgte ved fakultetet for helse og sosialvitenskap. Som leder for tillitsvalgte skal eg legge til rette for, veilede, motivere og være en ressurs for alle tillitsvalgte slik at deres jobb blir lettere. En gang i mnd arrangerer jeg møte for alle tillitsvalgte hvor jeg tar opp aktuelle saker fra campusstyret, og eventuelt annet fra tillitsvalgte. Som studentrådsleder er jeg er bindeledd mellom studentene og campusstyret, og har ansvar for at sakene fra studentene blir tatt videre.

 

Studentrådsleder for TNM - Abdirahman Ali

Abdirahman Ali

Hei, mitt navn er Abdirahman Ali, jeg er studentrådsleder, jobben min utgår på å samarbeide tett med tillitsvalgte ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og ta opp saker videre eventuelt om det er nødvendig. For at studentene får bra læreutbytte og at de blir sett og hørt lett,

 

Lærermiljøansvarligs- Hans T H Nygaard

Hans T H Nygaard

Mitt navn er Hans T H Nygaard og jeg studerer økonomi og ledelse og er læringsmiljøansvarlig på USN Kongsberg.

Som læringsmiljøansvarligs har jeg et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. jeg er også et medlem av læringsmiljøutvalget ved USN. Som læringsmiljøansvarlig er det min jobb og gå igjennom saker som påvirker helse, trivsel og læringsmiljø og utføre best mulig løsning. For campus Kongsberg så er jeg kontakten inn for læringsmiljøutvalget.

Jeg skal også ha et fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN

 

Her finner du vår kontaktinformasjon