Miljøuka 2020 i Drammen

miljløuken

Alt vi er omringet av er fra naturen. Fra luften vi puster til maten vi spiser. Til tross for alle fordelene som naturen gir oss, har vi i mange år mishandlet den, og fortsetter å gjøre det. Naturen er ikke bare til fordel for oss, men også alle de neste generasjonene etter oss.

I dag har vi en FN-dag som blir markert hvert år i hele verden den 5.juni som verdens miljøverndag. Dette har vært en markert dag helt siden det ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm 1972. Hvert år er det et land som er ansvarlig, dette året er verdens miljøverndagen arrangert av Colombia.

Flere land, institusjoner og organisasjoner har heller valgt andre datoer hvor de har iverksett sitt egen «Miljøuka» som har samme hensikten, altså å skape mer oppmerksomhet for miljøet og hvordan vi alle kan være med å redde miljøet ved å ta enkelt valgt.

Universitet i Sørøst-Norge er en av disse institusjoner som har valgt å markere det på sin egen måte. Gjennom samarbeidet med SSN, var Uke 43 dedikert til miljøuken på Universitet i Sørøst-Norge på alle campusene. 

SSN som arrangerte miljøuken hadde mange spennende aktivitet. Arrangementene innebærer følgene tema;

  • Matredding
  • Redesign
  • Søppelsortering og zero waste
  • Billig og bærekraftig matlaging
  • Økonomisk rådgiving

 

Alle campusene og campusstyre ved USN ble utfordret til å være med å promotere og delta i arrangementene. Alt fra å stå på stand til å oppmuntre andre for å delta ved å arrangere en liten konkurranse med en liten premie.

Miljøuken på USN er over nå, men det betyr ikke at vår innsats for å skape en endering er over. Gjennom de ulike aktivitetene i miljøuken har vi sett hvor lett det kan være å velge en mer bærekraftig løsning. Miljøuken 2020 på USN har vært inspirerende, nå er det alles tur til å skape endering ved å tenke gjennom valgene man tar å velge bærekraftig.