Drammen kommune har fått eget studentråd

Foran fra venstre: Even Haug, Edvard Figenschau og Rose Jahanfarah. FOTO
Foran fra venstre: Even Haug, Edvard Figenschau og Rose Jahanfarah.

Det var en historisk dag da konstituerende møte ble avholdt. Drammen er første vertskommune for USN som har vedtatt etablering av studentråd.


Studentrådet skal være et rådgivende organ for Drammen kommune og sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. Rådet skal jobbe for at Drammen skal bli en god vertskommune for studenter og bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

Studentrådet skal ha 9 faste medlemmer med en funksjonsperiode på ett år; 4 fra Studentdemokratiet, 2 fra Studentsamfunnet og 3 politiske representanter, fortrinnsvis fra kommunestyret. I det konstituerende møtet ble vår egen Rose Jahanfarah, nestleder i campusstyret, valgt som leder av studentrådet.

Rose gleder seg til å ta fatt på arbeidet i studentrådet. Ved siden av å være engasjert student har hun også erfaring fra politikken. 2022 ser ut til å bli et spennende år for studentene i Drammen hvor kommunen jobber med å få på plass en ordning for bostedsregistrering av studenter og fastlegehjemmel knyttet opp til studentene. I tillegg har Drammen kommunen gitt 250.000,- i tilskudd til nytt studenthus som er ventet å åpne i løpet av kommende år. 

Ordningen med studentråd skal evalueres høsten 2022.