Campusstyret

Campusstyret Drammen

Årets campusstyre er en engasjert gjeng som ønsker å gjøre din hverdag bedre ved campus Drammen. Campusleder Simen Oftedal ser fram til å lede arbeidet. Marius J. Smedås er fagpolitisk ansvarlig og skal koordinere det studentpoltiske arbeidet. Velferd og internasjonalt ansvarlig Maja Hennum Eriksen har blant annet ansvaret for å koordinere studiestart og fadderordningen. Mathias Stenerud er fakultetsansvarlig HIU og Kristine Hoff Mosling er fakultetsansvarlig HS, de har anvar for at viktige saker for studentene blir satt på dagsorden.

Ønsker du å delta i styret som organisatorisk ansvarlig og bidra til diskusjon, holde debatten saklig og etterstrebe at alle sider av en sak blir belyst for vedtak fattes, eller som fakultetsansvarlig HE ta kontakt med Simen Oftedal

Har du en sak for campusstyret? Kom innom og besøk oss på kontoret da vel! Eller send oss en mail til drammen@studentdemokrati.no.