Bli kjent med campusstyret i Drammen 

Bli kjent med campusstyret i Drammen

Her er de fantastiske personene i studentdemokratiet campus Drammen!

Med den nye studiestarten har det også vært et skifte i campusstyret og SDSN generelt. Men hva innebærer egentlig dette skiftet? Hvorfor er det for eksempel så viktig å bli kjent med det «nye campusstyret»? Flere vil kanskje tro at dette skiftet ikke har så mye å si for hverdagen deres og ellers veldig uvesentlig. 

Tvert imot, er det veldig viktig og har nesten alt å gjøre med hverdagen deres, i det minste studiehverdagen. Campusstyret er med på å representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår studiehverdagen til studentene ved USN. De koordinerer det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.  

Campusstyret består av ulike verver som; campusleder, nestleder, læringsmiljøansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, og studentrådsleder. Campus Drammen omhandler ca. 2900 studenter og er hovedsakelig delt inn i tre fakulteter; USN handels høyskolen (HH), fakultet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap (HiU) og fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS).  

For å etablere et bedre forhold, intervjuet vi det nye campusstyret i Drammen for å prøve å bli litt kjent med dem. Campusstyret i Drammen ble bedt om å si litt om seg selv og hva deres verv omhandler.  

 

Campussleder 

Kan du si litt om deg selv: 

Hei. Jeg heter Ban, 27 år fra Sandefjord. Jeg studere økonomi og ledelse, og er på mitt tredje år nå.  

Hva handler ditt verv om? 

Vervet mitt handler om å ivareta og videreformidle studentenes stemme. Og sammen med mitt kjære Campusstyre i Drammen, forsøker jeg å gjøre hverdagen litt enklere for studentene på campus.  

fun fact? 

Jeg liker å strikke 

 

Nestleder  

 

Kan du si litt om deg selv? 

Jeg heter Estere og er 23 år. Jeg studerer for å bli barnehagelærer og er nå på mitt siste studieår. Utenom studiene og jobb er jeg veldig glad i å spille golf i sommerhalvåret og er aktivt medlem av studentkoret i Drammen. 

 

Hva handler vervet ditt om? 

Nestleder i campusstyret er leders stedfortreder. Mitt ansvar som nestleder i Campusstyret er blant annet gjennomføring av prosedyrene for valg på campus og ansvar for SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade. Som nestleder har man også ansvar for innkalling og referatføring på campusstyremøter. Sist, men ikke minst, i samarbeid med resten av campusstyret- jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med andre studentorganisasjoner og linjeforeninger. 

fun fact?  

Jobber i blomsterbutikk, men dreper alle blomstene hjemme. 

 

 

Læringsmiljøansvarlig  

Kan du si litt om deg selv? 

Hei! Mitt navn er Mac, 25 år studere økonomi og ledelse 2. år.  Jeg Jobber som møbelselger 40% vedsiden av skolen, utrolig glad i å lage mat og jeg er kroppsbygger. Jeg like utfordring fordi jeg er opptatt av hvordan kan jeg forbedre meg selv. 

Hva handler vervet ditt om? 

Vervet mitt er å følge studentenes sikkerhet og velferd. Og jeg delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljø og følge utvikling. 

Fun fact? 

Jeg elsker å spise fersk chili som snacks vedsiden av maten 

 

Kommunikasjonsansvarlig

  

 

Kan du si litt om deg selv? 

Hei! Mitt navn er Haidi Al-Juboori og er 21 år. Jeg studere statsvitenskap og akkurat nå er jeg på mitt siste studieår. Utenom studier så liker jeg å være med venner eller lese skjønnlitteratur. Er veldig glad i musikk.  

 

Hva handler vervet ditt om? 

Vervet mitt omhandler profilering via sosial media og lignende. det er viktig å profilere og synligjøre campusstyre og SDSN arbeid som er med å påvirke studiehverdagen til alle av oss som studier ved USN. Det er mange av oss som ikke elles vil ha fått med seg hva som skjer ved SDSN og lignende dersom man ikke har vist det på for eksempel sosial media. I tillegg har jeg ansvar for valg og fremme internasjonale studenters interesser så god som det er mulig ved å være et bindeledd mellom internasjonale studenter og internasjonal kontoret.  

Fun fact? 

Liker å spill badminton 

 

Studentrådsleder HH 

Kan du Si litt om deg selv? 

Mitt navn er Melica Jahangiri-Mehr, Jeg er 20 år og studerer statsvitenskap ved USN. Jeg er studentrådsleder for handelshøyskolen og stortrives med det! 

Hva handler vervet ditt om? 

Vevet mitt går utpå å gjøre studiehverdagen til hver enkelt student innenfor mitt fakultet best mulig. Som studentrådsleder er jeg et bindende ledd mellom de tillitsvalgte og campusleder, hvor en av mine oppgaver er å sørge for at viktigste saker for studenter blir satt i dagsorden. Jeg er opptatt av at mine medstudenters velferd blir tatt vare på og at utdanningskvaliteten er god.  

fun fact? 

Nei har ikke noe spesielt å si 

 

Studentrådsleder HS