Kosekveld for studentene ved campus Bø

Kosekveld for studentene ved campus Bø

Kosekveld var arrangert av studentdemokratiet og ble holdt på en mandag. Mandag er ingen dag som er feiret eller gledet til, så hvorfor ikke ha en kakaomandag for å lette på ukens start?

En ordentlig kakao skal drikkes med krem, mashmellows og venner, det fikk vi til!

Kosekveld for studentene ved campus Bø

Alt i alt var kvelden absolutt suksess med over 50 stykker som møtte opp! Arrangementet varte i 2 timer og av underholdning stilte vi med quiz, bingo og en «skrive kort» bord.

Kosekveld for studentene ved campus Bø

Noen blir mer takknemlig over sokker enn andre!

“Skrive kort” bordet var et tilbud til studentene der alle kunne skrive et kort til hvor de ville og vi sendte det gratis for dem! Så ikke bare fikk studentene i Norge noe ut av kosekveld, men brev til Tyskland, Danmark, USA, Australia og flere har vi sendt til i dag. Det kan jo ikke kalles noe annet en Kos!

Kosekveld for studentene ved campus Bø