Ikke tid til å kjede seg Bø!

Topptur Lifjell
Foto: Kari Anne Kolstad

Ordfører Olav Kasland sa det i sin velkomsttale til nye studenter på HSN Bø skoleåret 2016/17. Hvis du kjeder deg i Bø, så er det din egen feil. Det er med andre ord mye en kan drive med utenom studiene i Bø, men det er ikke alltid like enkelt å finne en oversikt over alle tilbud som finnes.

Bø er den urbane bygda som kan tilby et mangfold av aktiviteter til studenter og fastboende. Studentene setter virkelig sitt preg på bygda ved et mangfold av arrangement gjennom året. Men ikke alt er like synlig. Mange holder på med sine hobbyer uten at det nødvendigvis blir publisert overalt. 

Høgskolen i Sørøst-Norge har laget en oversikt over studentdrevne og andre aktiviteter i Bø. Følg denne lenken!