Heier på studentene!

Lisbeth Welta

Lisbeth har jobbet som studentrådgiver ved Campus Bø i over 10 år, og hun elsker jobben sin!

Kan du fortelle oss litt om deg selv?

Mitt navn er Lisbeth Welta og jeg har jobbet som studentrådgiver for studenter ved HiT og HSN siden 2006, studiested Bø. Før den tid har jeg lang fartstid fra rusomsorgen, der jeg jobbet som miljøterapeut og avdelingsleder. Min faglige bakgrunn matcher godt mine arbeidsoppgaver som studentrådgiver; jeg er utdannet sosionom, har videreutdanning i avhengighetsproblematikk og har etterutdanning i narrativ terapi, kognitiv terapi i tillegg til kompetanse i depresjonsmestring.  Som person er jeg aktiv og tilstede, har godt humør og liker å møte studenter i studiehverdagen deres både i formelle og i uformelle sammenhenger.  Og - jeg elsker jobben min.

Hva er og gjør egentlig en studentrådgiver?

I motsetning til en studieveileder som har kompetanse på fag og emner om studiet og knyttet til et fakultetet, er studentrådgiver en person som innehar kompetanse for å bidra med støtte og hjelp med personlige utfordringer og psykiske vanskeligheter studentene opplever i hverdagen. Jeg tilbyr først og fremst individuelle samtaler og samarbeider gjerne med studentens foreleser, studieveileder og andre fagansatte dersom det er behov for det. Instanser utenfor høgskolen som NAV, DPS, fastlege eller psykolog kan være viktige støttespillere og samarbeidspartnere for studentenes beste. Sammen med andre kollegaer holder jeg TA ORDET- og studiemestringskurs. Jeg bidrar med å gi studentene et dytt bak når de ber om det, går ved siden når det er aktuelt og HEIER studentene fram til det endelig mål.

Hvem er det som kommer til dere?

Det er den jevne studenten som kommer, studenten som har gode hensikter og ambisjoner men som opplever at noe er til hinder for å få ønsker oppfylt. Det er omtrent likt fordelt mellom kvinner og menn, og i alle aldere. Studenten som trenger tilrettelegging i studiehverdagen, og studenten som er under medisinsk eller psykologisk behandling og ønsker det lille ekstra, ber også om samtaler. Mange studenter har erfaring med å snakke åpent med andre, og noen kommer for aller første gang for å snakke om egen uro og tanker som forstyrrer.  

Hva slags type ting er det som folk snakker med deg om?

Noen studenter opplever slit og strev med å mestre studiet, og flere kjenner på ensomhet og vanskelige hverdager.  Studenter med ulike psykiske lidelser, studenter som blir utsatt for akutt sorg og personlige kriser og studenter som kjenner at motivasjonen er i ferd med å ebbe ut, kommer også for å prate med meg. Studenter med bekymringer overfor øvrig familie, og de som ikke har funnet den optimale studieteknikken kommer for å be om råd.

Så kommer studenter som er bekymret for stort arbeidspress, eksamensstress, prestasjonsangst og de som føler på utilstrekkelighet. Da kan det være godt å ha en rådgiver å puste ut sammen med. Lånekassen kan også være et stressmoment i en students hverdag, og det kan være fint å snakke med noen om det. 

Kan du si 3-4 stikkord om tjenesten?

Et trygt sted å komme. Arena for å dele tanker. Taushetsbelagt. Lav terskel. Velkommen skal du være!     

Hva vil du si til studenter som lurer på å besøke deg?

Til meg kan du komme om du trenger noen å prate med. Det er lurt å dele tanker og snakke høyt om ting, og det er fint å bruke venner og familie i mange sammenhenger. Dersom du lurer på om de nærmeste har fått nok, kan det være smart å snakke med noen helt utenom. Da kan studentrådgiver bidra til å finne nytt fokus og kanskje bidra til at opplevelsene og historiene gjøres om og fortelles på nytt?

Kontaktinfo til Lisbeth:

Telefon: 31 00 83 84 // 954 73 335

E-post:  lisbeth.welta@ssn.no