• Forsiden»
  • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge vil være en motvekt: danner ny allianse

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge vil være en motvekt: danner ny allianse

F.v Chanice Sørlie Johansen - Nord Universitet, Harald Bolstad Evensen - Universitetet i Sørøst-Norge og WilliamThanoothong Svendsen - Universitetet i Agder FOTO
F.v Chanice Sørlie Johansen - Nord Universitet, Harald Bolstad Evensen - Universitetet i Sørøst-Norge og WilliamThanoothong Svendsen - Universitetet i Agder

Med ny allianse vil studentleder Harald være en aktiv bidragsyter i norsk studentpolitikk.

Studentdemokratiene ved Universitetet i Agder, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge stifter en ny allianse for å styrke studentdemokratienes posisjon i Norge. Målet er å skape en motvekt til U5-universitetene både på institusjonelt nivå og studentdemokratisk.

Vi mener at de tradisjonelle universitetene tar for stor plass i utdanningssektoren og bør vike for de nye og unge universitetene. Vi ser at vi ofte deler de samme utfordringene som yngre universiteter, og noen av målene med alliansen er også å kunne samarbeide om felles løsninger og utveksle erfaring knyttet til disse utfordringene.

Som studentleder ved ett ungt universitet med flere studiesteder, så ser jeg på dette som en god mulighet til å kunne spille hverandre gode og lære av hverandre. Jeg ser frem til hva dette samarbeidet kan skape, hvordan vi sammen kan utvikle oss videre! – Chanice Sørlie Johansen (studentleder ved Nord universitet)

Vi har sett at som et studentdemokrati på sørlandet så står vi ofte uten en reel sparringspartner. Jeg hadde derfor et ønske om å danne en ny gruppe med studentdemokratier som hadde mange av de samme problemene og som vi kunne samarbeide godt med i tiden framover. – William Thanoothong Svendsen (studentleder ved Universitetet i Agder)

Universitetet i Sørøst-Norge skal med sin størrelse målt i antall studenter være en aktiv bidragsyter i norsk studentpolitikk og gjennom Distriktsalliansen mener jeg vi står enda sterkere i større saker. Det som etter min mening blir det beste med alliansen er at vi kan sparre om ulike utfordringer og sammen klare å løse disse. – Harald Bolstad Evensen (studentleder ved Universitetet i Sørøst-Norge).

Distriktsalliansen med logoer FOTO