Støtteresolusjon til NITO: Finansier utdanningene riktig

Alle utdanninger får økonomisk støtte fra staten gjennom en kostnadskategori. A som er den høyeste bevilgningen til F som er den laveste. En rapport fra NIFU påpeker at utenom medisin, er ingeniørstudiene i universitetssektoren dyrest. Dette er i sterk kontrast til at ingeniør- og teknologiutdanningene på bachelornivå ligger i finansieringskategori E, 5-årige mastergrader i kategori D og 2-årige mastergrader i kategori C. 


Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) gjennomfører årlig en undersøkelse blant sine studentmedlemmer. I 2018 svarer 15% at de mangler nødvendig utstyr på studiestedet, kun halvparten opplever at utdanningene er oppdatert i tråd med den digitale utviklingen og at utdanningen forbereder dem godt til arbeidslivet, og bare 15% har tilgang til studiepoenggivende praksis. I NOKUTs studiebarometer utmerker også ingeniørstudentene seg med dårlig veiledning og oppfølging. Utfordringer som dette svekker ingeniørstudentenes faglige utbytte som kunne vært løst med å ha ligget i en høyere finansieringskategori. 


NITO Studentene har lenge jobbet for at bachelorstudiene i første omgang må heves til kategori D og deretter alle ingeniør- og teknologistudier til kategori C. Dette for å kunne tilby tilfredsstillende kvalitet i utdanningene. Dette støttes også av NHO4.


Norske ingeniører og teknologer vil spille en nøkkelrolle i fremtidig norsk verdiskaping, i arbeidet med å gi norsk økonomi flere ben å stå på, som er helt nødvendig – når oljeinntektene gradvis faller – for å bære kostnadene av velferdssamfunnet vårt. Vi skal løse globale utfordringer som klimaendringene og løfte verdens befolkning ut av fattigdom, samtidig som vi skal digitalisere Norge, bygge smart infrastruktur og fremtidens omsorgstjenester. 


Underfinansierte utdanninger tar ikke ut det fulle potensialet av norske ingeniør- og teknologistudenter, som skal ta fatt på de største oppgavene. Det kan gå hardt utover norsk konkurransekraft i fremtiden. Dette underbygges i produktivitetskommisjonenes rapport5. Derfor må man finansiere ingeniør- og teknologistudiene etter reelle kostnader. 

NITO Studentene i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold vil derfor at: 
• Finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene heves til kategori D i statsbudsjettet for 2020, med langsiktig mål om at alle ingeniør- og teknologistudier plasseres i kategori C.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 31. oktober 2018.