Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Solveig Marie Behsert Kvakkestad
Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg er spesielt interessert i å tilrettelegge for alle i samfunnet. Ofte er det små endringer, som kan være helt avgjørende for andre mennesker. Det er et stort ønske for meg å kunne være med på å hjelpe studenter til å få en mer inkluderende opplevelse av sitt studieopphold på USN. Saker som omhandler brudd på studentene sine rettigheter er noe jeg ønsker på det sterkeste å motarbeide. Noe av det viktigste jeg står for er at mangfold er en ressurs, og noe en bør arbeide for å opprettholde, ikke fjerne!

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg går studerer for å bli lektor, og noe av det en arbeider mest i skolen er hvordan en kan tilrettelegge for alle. Jeg har vært tillitsvalgt, sittet i linjeforeningen for lektor, norsk og historie, da både i styre og senere som nestleder. I sommerferien ringte jeg nye studenter, for å hjelpe med en roligere og tryggere skolestart. Det å bedre studenters trivsel er noe jeg har arbeidet med i hele studieløpet mitt. Før studier hjalp jeg elever som slet på skolen og så seg selv mer som en diagnose, enn et individ. Jeg har også politisk erfaring, ved å ha vært i to utvalg, da i plan- og bygg og kultur- og skoleutvalget. Den politiske erfaringen har gjort at jeg er dreven på å sette meg inn i saker.

Engelsk tekst:

It is a great wish for me to be able to help students to have a more inclusive experience of their study stay at USN. Cases concerning violations of students' rights are something I strongly want to change. One of the most important things I stand for is that diversity is a resource, and something one should work to maintain, not remove!

Campus og fakultet: Vestfold – Handelshøyskolen

Studie: Lektorutdanning i historie

E-post: solveig.97@live.no