• Forsiden»
 • Slik blir studentvalget 2023: Tidspunkter og frister

Slik blir studentvalget 2023: Tidspunkter og frister

Still til valg for studieåret 23/24!

Har du lyst til å jobbe for studentene ved USN? Still til valg! Fristen er tirsdag 31/1-2023 kl. 23.59.

Nå har du muligheten til å skaffe deg relevant erfaring og kunnskap du kan ta med deg i studier og arbeid, samt bygge nettverk. Å engasjere seg som tillitsvalgt i studietiden er både spennende og moro. Organisasjonserfaring er ikke nødvendig; det viktigste er at du har et engasjement og har lyst til å bidra til at studiehverdagen ved USN skal bli litt bedre. Du vil få opplæring (obligatorisk) i hva det innebærer å være studenttilltisvalgt og i rollen du blir valgt inn i.

 • Opplæring for medlemmer av campusstyrene vil finne sted 23.-25. juni.
 • Opplæring for medlemmer av arbeidsutvalget vil finne sted 12.-23. juni.
 • Opplæringer for medlemmer i styre, råd og utvalg ved USN er foreløpig ikke tidsfestet.

Råd og utvalg ved USN:

 • Brenner du for rettferdighet og ønsker å bidra til at enkeltvedtak vedrørende studenter på USN fattes innenfor gjeldende regelverk? Da er Klagenemnda noe for deg!

 • Har du et engasjement for likestilling og inkludering og ønsker å sette dette på dagsordenen ved USN? Da er Likestillings - og inkluderingsutvalget noe for deg!

 • Studerer du på et studie som skikkethetsvurderes og ønsker å bidra til at skikkethetssaker behandles på en rettferdig måte? Da er Skikkethetsnemnda noe for deg!

 • Ønsker du å lære mer om og bidra i ansettelsesprosesser av undervisnings- og forskerstillinger ved USN? Prøv deg i Tilsettingsutvalget!

 • Ønsker du å sitte i Universitetets øverste styrende organ og bidra i økonomiske, faglige og strategiske beslutninger som fattes på USN? Da er USN styret plassen for deg!

 • Brenner du for kvaliteten i utdanningen som leveres på USN og ønsker å bidra til at studieprogrammene bedres? Da er utvalg for utdanningskvalitet noe for deg! 

 • USNs valgstyre

 • 1. januar 2023 innfører Universitetet i Sørøst-Norge fakultetsstyrer. Nå trenger vi deg som har lyst til å være studentrepresentant. Du vil gjennom det å sitte i fakultetsstyret være med og påvirke hvordan fakultetet kan bli bedre på utvikling og kvalitetssikring. Fakultetsstyret skal ha et faglig og fagstrategisk fokus. Fakultetsstyrene vil kunne styrke både arbeidslivsintegrering og entreprenørskap, som er to hovedelementer i USN strategi. Ved suppleringsvalget til fakultetstyrer trenger vi:

  • Mannlig kandidat og vara, samt kvinnelig varakandidat ved HS

  • Mannlig kandidat og vara ved HIU

  • En mannlig varakanidat ved HH. 

Disse vervene er ledige i Studentdemokratiet:

Arbeidsutvalget:

Campusstyret Bø:

Campusstyret Drammen:

Campusstyret Kongsberg:

Campusstyret Notodden:

Campusstyret Porsgrunn:

Campusstyret Rauland:

Campusstyret Ringerike:

Campusstyret Vestfold:

Organisatoriske verv i Studentdemokratiet:

Studentrepresentant i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

 

Nominasjonsperioden begynner 9. januar. Du kan lese om de ulike vervene på disse nettsidene og sende inn kandidatskjema. Det er mulig og stille til et eller flere verv. 

Viktige frister:

 • Nominasjonsperioden er 9. januar – 31. januar.
 • Stemmeperioden er 7. februar – 14. februar. I denne perioden kan du stemme på den kandidaten du mener bør velges til vervet. Du kan også stemme på deg selv. Det blir link til valget, og kandidatenes kandidatskjema på disse nettsidene.
 • Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 17. februar.
 • Valg i semestermøte finner sted 18-19. mars.

 

Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)